De 73-ste Lytse PC

Het lijkt wel of we Lytse PC steeds letterlijker moeten nemen, met maar 15 parturen op de lijst. Maar het bestuur en de vrijwilligers nemen de – ooit gerenommeerde – partij bloedserieus. Met man en vrouw en macht heet “Jacob Klaver” de kaatsers welkom. En het publiek, maar dat is op deze snikhete dag op de vingers van een paar handen te tellen.

De 73-ste Lytse PC

Op de lijst mooie anekdotes van het bestuur van “Jacob Klaver” en van Gerben Okkinga, die 25 jaar geleden koning was. Gerben schrijft dat hij met z’n toenmalige maat Rinze Bleeker door het kaatsen “een band voor het leven” heeft opgebouwd.


Het bestuur heeft de keurmeesters attent aangeraden: “Neem een paraplu en water mee.” Rondom het veld staan overal emmers water. Er is koffie, it kin begjinne. En ondanks de hitte wordt er gestreden om elk punt en na een keurmeesterlijke dwaling theater gemaakt. Alsof er niet tien maar tienduizend mensen rond het veld zitten. Er zijn de opmerkingen van kenners: “Hy hat deselde opslach as syn pake.” Nog nooit eerder gezien: een keurmeester duikt met kleren aan in de Mantgumervaart, koelt even lekker af, gaat weer langs de lijn staan en laat de kleren drogen. Het blijkt Roelof Oostra te zijn. Hij won vorig jaar de Berenloop op Terschelling – hij weet van zweten.


Oude helden komen voorbij. Jan Dirk de Groot, vorig jaar nog koning, groot liefhebber Pier Piersma en Chris Wassenaar. Chris (50) verliest van Verry van der Meer, de zoon van Rudmer, maar showt nog wel even hoe je een bal die vliegend op je afkomt nonchalant te plak legt.


Jan Dirk de Groot verliest met 5-4 van zijn omkesizzer Gjalt Sjirk de Groot uit Mantgum. Maar hij mag in de herkansing, hij vervangt Willem Koopmans in het partuur met Jelle Cnossen en Youri de Groot. En ze halen de halve finale. Daar treffen ze Gerard de Vries, Rink Sterk en Jurrit Osinga. Het is een gelijk oplopende partij. Als ‘t met Youri even wat heakket wisselt hij van functie met Jan Dirk de Groot. Dat helpt. Op 5-4 en 6-2 slaat Jan Dirk de Groot boven. Eerste omloop verloren en nu toch in de finale.


Om de andere finaleplaats strijden Paul Dijkstra, Sjoerd de Jong en Laas Pieter van Straten tegen Thom Stellingwerf, Yoram Elzinga en Gjalt Sjirk de Groot. Althans, dat denk ik. En dan hoop ik dat de laatsten winnen, want dan krijgen we in de finale opnieuw de Groot vs De Groot en dan zou omke Jan Dirk revanche kunnen nemen. Als oud PC-winnaar – in Mantgum en in Franeker – laat je je toch niet twee keer verschalken door die jonge omkesizzer? Jan Dirk heeft bovendien het wapen van het woord, dat hij zeker zal inzetten. Kan mooi worden. 


Maar Gjalt Sjirk is in geen velden of wegen te bekennen. Hij is onderweg naar Wieuwerd om met WWC te korfballen. De halve finale van de lytse PC laten schieten voor een partij korfbal? Mag dat? Ja, dat mag. Jelmer Miedema wil hem wel vervangen. Ik baal, daar gaat mijn verhaal.


Overigens verliezen Stellingwerf c.s. de halve finale, maar pas met alles aan de hang. Dan slaat Laas Pieter van Straten de bal terug in het perk.

 

Finale

De finale – Paul Dijkstra, Sjoerd de Jong en Laas Pieter van Straten tegen Jan Dirk de Groot, Jelle Cnossen en Youri de Groot – is een onderhoudende partij. Het eerste spel is voor Dijkstra c.s., maar zij weten te voorsprong niet uit te breiden. Om en om pakken de parturen een bordje. Laas Pieter demonstreert magistraal uitslagwerk. Op zijn beurt slaat Jelle Cnossen op 3-2 en 6-6 alle woede vanwege een keurmeesterlijke beslissing van zich af en ver boven: 3-3. Van Straten en Sjoerd de Jong wisselen nog van perkplaats, maar schitteren niet echt. Niettemin komen de tegenstanders op de dea. Maar op 5-4 6-6 mist Paul Dijkstra het perk. Het laatste eerst is daarna vrij simpel voor Jan Dirk de Groot c.s.


Niet Jan Dirk – verdienstelijk in het perk en aan de opslag – wordt koning, maar Youri de Groot. Misschien omdat Jan Dirk zijn eerste partij verloren heeft? Een aanwezige spelregeldeskundige zegt dat hieromtrent niets is geregeld. Jan Dirk had dus opnieuw koning kunnen worden.


Ate de Jong


Geplaatst op 17 September 2023